Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Hlavný usporiadateľ, Knižnica pre mládež mesta Košice počas literárneho maratónu ponúka množstvo zábavných podujatí a privíta zaujímavé osobnosti. Sú nimi tvorcovia súčasnej detskej literatúry a propagátori čítania.

Program festivalu zahŕňa nielen autorské besedy, veselé zážitkové a večerníčkové čítania, divadelné predstavenia, burzu kníh a množstvo spoločenských zábavno-náučných hier. O jeho spestrenie sa každoročne postará aj prítomnosť rodinných príslušníkov festivalových hostí, ktorí na veľkú radosť prítomných čitateľov veľmi radi poodhalia aj vtipné momenty z prísne stráženého súkromia ich obľúbenej spisovateľky, či spisovateľa. 

Rodina a čítanie

Knižnica podčiarkuje dôležitosť rodiny a rodinného zázemia pre správny vývin detskej osobnosti. Cieľom projektu Číta celá rodina je vrátiť čítanie do rodín. Práve cestou takýchto podporných programov sa dá úspešne prilákať do knižnice celé rodiny a z dlhoročných skúsenosti práce s deťmi sa dá konštatovať, že spoločný kladný vzťah ku knihám sa neskôr odzrkadlí aj upevnením samotných vzťahov medzi deťmi a rodičmi. Počas festivalu sa preto číta úplne všade, na pôde pobočiek, v kultúrnych strediskách, na školách, ale aj v parku či v detskej nemocnici.

Back to top