„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Termín: 27.5.2018 v čase od 11.00 - 16.00 hod. 
Miesto: ZOO Košice

• Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti

Poézia
Hodnotil:
Marián Andričík, doc., PhDr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

1. miesto: Nicolas Lauko

Výber súťažných prác bol náročný. Kresby detí boli nápadité a plné fantázie. 

Výstava: Stanislav Holý, Jů, Hele a pan Pip,

2. - 31. máj 2018, LitPark Kukučínova 2 

Back to top