„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

30 ks nových zábavných hier

Výtvarná súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a detí ZUŠ

Téma súťaže: Ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku, či básničku Pavla Dobšinského alebo Boženy Němcovej vo formáte max A2.

Knižnica v termíne od 2.2. - 27.4.2018 ponúka premietanie vybraných titulov dokumentárnych filmov podujatia "Regionálny festival Jeden svet". 

Výtvarná súťaž pre 1. stupeň ZŠ 
Téma: Deň detí 
Termín: 6.3 - 20.4.2018

Back to top