„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

5. VO 201904: Obstaranie - Výpočtová technika - UKONČENÉ
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5855/summary

4. VO 201903: Obstaranie osobného automobilu typu combi - UKONČENÉ
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5651/summary

3. VO 201902: Obstaranie osobného automobilu: - ZRUŠENÉ

1.       Výzva

2.       Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky

3.       Príloha č. 2: Ponuka na osobný automobil

4.       Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie2. VO 201901: Osobný automobil typu VAN - 
ZRUŠENÉ
Karta obstarávania
Výzva na predkladanie cenových ponúk PDF
Vyhodnotenie - Zrušené

1. VO 2018: Rekonštrukcia pobočky Nezábudka, Poľovnícka 474/5, 040 01 Košice - UKONČENÉ
Zákazka uskutočnenie stavebných prác.
Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF)
Príloha č.1 (DOC)
Príloha č.2 (XLS)
Príloha č.3 (PDF) 
Vyhodnotenie ponuky

Back to top