„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice je verejnou mestskou knižnicou. Vo svojej činnosti sa prioritne zameriava na prácu s deťmi, mládežou a rodinami.
Vznikla v roku 1955 odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov.  Verejnosť ju poznala tiež pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež a v súčasnosti nesie názov Knižnica pre mládež mesta Košice. Jej vznik sa spája s veľkým pilotným projektom z čias spoločného štátu Česko a Slovenska, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu.  
Na konci prvého roku svojej existencie mala knižnica jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Knižnica má v súčasnosti 20 pobočiek (z toho 15 školských a 5 mimoškolských). Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej - požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.
Najnovšou a najmodernejšou pobočkou je centrálna pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2. Názov pobočky vzišiel z verejnej výzvy "Hľadá sa meno..."
Jedinečnou je rovnako pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 5, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym).

- Služby knižnice využíva skoro 14.000 čitateľov najmä z radov detí a mládeže,
- Knižný fond predstavuje cca 211.000 zväzkov, 
- Výpožičky do 270 000 výpožičiek/rok,
- Ročne knižnica odprezentuje až 3.000 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov,
- Účasť na podujatiach do 70.000 návštevníkov/rok, 
- Návštevnosť knižnice cca 159.000 návštevníkov/rok,
- Knižnica pre mládež mesta Košice ponúka čitateľom možnosť využívať služby knižnice aj počas víkendov, teda celých sedem dní v týždni,
- Knižnica ponúka službu, ktorá umožňuje vrátenie vypožičaného knižného fondu aj mimo výpožičnej doby pobočiek, Biblioboxu, je umiestnený pred pobočkou LitPark v areáli Kulturparku na Kukučínovej ulici. 

Back to top