„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 9. máj 2024 o 10.00 hod. 
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 

Literárna súťaž žiakov 5. - 9. ročníkov základných škôl a študentov 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií má víťazov.
Slávnostne ich knižnica vyhlásila 9. mája 2024 o 10.00 hodine v centrálnej pobočke LitPark v Kulturparku.

Témy mali zaujať a inšpirovať. Tie aktuálne, 29. ročníka tejto súťaže, zneli Dobrodružstvá netopiera Pierra, Stretnutie, ktoré mi zmenilo život a Prečo v dúhe nie je čierna?.
Najviac sa ujala téma o dúhe, ktorá inšpirovala 93 mladých autorov, druhou v poradí skončila téma o dobrodružstvách netopiera Pierra s počtom 79 prác a nakoniec téma o stretnutiach, ktoré zmenili život a tá oslovila 62 nádejných talentov.
Do súťaže zapojilo 30 škôl, 23 košických a 7 z iných miest napríklad z Prešova, Považskej a Banskej Bystrice, Popradu a Starej Ľubovne.
Knižnici prišlo 234 prác a pomer medzi prózou a poéziou bol 104:130 v prospech prózy.

Fotogaléria   Zborník ocenených prác

VÝSLEDKY POÉZIA:

Stretnutie, ktoré mi zmenilo život (hodnotil Ján Gavura) 
1. miesto Lenka Starinská, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. miesto Patrik Daňko, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
3. miesto Šimon Jerga, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice, Jasmína Hrivňáková, ZŠ Bruselská 18 , Košice, Soňa Čandíková, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Čestné uznania
Veronika Jurčáková, ZŠ Gemerská 2, Košice, Marek Tomus, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Dobrodružstvá netopiera Pierra (hodnotil Ján Gavura)  
1. miesto Charlotte Turová, ZŠ Bruselská 18, Košice, Lenka Starinská, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. miesto Juliana Jendrálová, ZŠ Bruselská 18, Košice, Matúš Jendrál, ZŠ Bruselská 18, Košice, Tomáš Pavlišin, ZŠ Polianska 1, Košice
3. miesto Lukáš Leščák, ZŠ Krosnianska 2, Košice, Simona Puškárová, ZŠ Polianska 1, Košice

Prečo v dúhe nie je čierna? (hodnotil Marián Andričík)
1. miesto Alex Bega, ZŠ Drábová 3, Košice, Alexandra Ráškyová, ZŠ Bruselská 18, Košice
2. miesto Dávid Tresa, ZŠ Drábová 3, Košice, 
3. miesto Natália Točeková, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Čestné uznania
Filip Pradeniak, ZŠ Drábová 3, Košice, Jasmína Hrivňáková, ZŠ Bruselská 18 , Košice, Karolína Mocnejová, ZŠ Krosnianska 2, Košice, David Radomský, ZŠ Bruselská 18 , Košice, Tereza Šaková, ZŠ Kežmarská 28, Košice 

VÝSLEDKY PRÓZA:

Stretnutie, ktoré mi zmenilo život (hodnotila Markéta Andričíková) 
1. miesto Martin Langer, ZŠ Tomášiková, KE
2. miesto Lenka Kozubová, ZŠ Krosnianska 4, KE
3. miesto Viktória Koščová, ZŠ Bruselská 18, Košice

Čestné uznania
Dominik Rovňák, ZŠ, Polianska 1, Košice, Emily Merganičová, ZŠ Gemerská 2, Košice, Nela Šimčáková, ZŠ Bruselská 18 , Košice, Natália Točeková, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, Martin Piliši, ZŠ, Polianska 1, Košice

Dobrodružstvá netopiera Pierra (hodnotil Peter Karpinský)
1. miesto Maurício Valenčák, ZŠ Trebišovská 10, Košice
2. miesto Soňa Richvalská, Spojená škola, Ul. Dominika Tatarku, Poprad, Simona Šebeková, ZŠ, Krosnianska 2, Košice
3. miesto Maxim Blanár, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice, Zuzana Hugáňová, ZŠ sv. Košických mučeníkov, Košice

Čestné uznania
Bianka Lukačková, ZŠ Bruselská 18, Košice, Simona Pallaiová, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Margaréta Marušková, ZŠ Bruselská 18, Košice, Bianka Mária Cholcha, ZŠ Považská 12, Košice, Damián Bernát, Gymnázium Trebišovská 12, Košice, Alexandra Hupková, ZŠ, Bruselská 18, Košice

Prečo v dúhe nie je čierna? (hodnotil Peter Karpinský) 
1. miesto Tereza Gardianová, ZUŠ v Považskej Bystrici, Alžbeta Králová, ZŠ Trebišovská 10, Košice
2. miesto Barbora Kecerová, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice, Alfréd Martin Krajňák, Spojená škola, Ul. Dominika Tatarku, Poprad 
3. miesto Boris Gamrát, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Gabriel Gallay, ZŠ Gemerská 2, Košice

Čestné uznania
Damián Gočik, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice, Anita Wilková, ZŠ Bruselská 18, Košice, Katarína Vančišinová, ZŠ Krosnianska 2, Košice, Filip Pobeha, ZŠ Kežmarská 28, Košice, Miriam Molnárová, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Ema Blizmanová, ZŠ Trebišovská 10, Košice, Eliška Findrichová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Gratulujeme!

Miesto: mimoškolské pobočky knižnice 
Termín: máj 2024 

Termín: 9. – 21. 5. 2024 
Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, Košice, vestibul budovy Bravo

V roku 2024 sa uskutočnil 12. ročník výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu. Poslaním súťaže je rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku, podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav a podporovať výtvarné talenty. Zúčastniť sa mohli súťažiacich rôznych vekových kategórií od detí z materských a základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, dospelí a aj seniori.

Súťaž má víťazov. Predstaví ich na slávnostnom otvorení výstavy víťazných prác 7. mája 2024 o 15.00 hodine v LitParku.

Výstava potrvá do 21. mája 2024.

Termín: 9. – 26. máj 2024
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice

Panelová výstava mapuje históriu Sacharovovej ceny.  

Výstavné panely sú venované laureátom, držiteľom Nobelovej ceny za mier či bojovníkom za ľudské práva a práva žien a rovnako informáciám o laureátoch, usilujúcich sa o spoločenské zmierenie a dialóg či disidentoch, bojujúcich za zmenu režimu.

Sacharovova cena za slobodu myslenia je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva. Je vyjadrením uznania jednotlivcom, skupinám a organizáciám po celom svete, ktoré významnou mierou prispeli k ochrane slobody myslenia. Propaguje najmä slobodu prejavu, práva menšín, dodržiavanie medzinárodného práva, rozvoj demokracie a uplatňovanie zásad právneho štátu. Prvýkrát bola udelená Nelsonovi Mandelovi a Anatolijovi Marčenkovi v roku 1988. 

Organizátorom výstavy je Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Back to top