Deti do 6. rokov
0.50 rok
 • čitateľský preukaz
 • 50 000 rozprávok
 • 7 rokov a žiak MŠ
 • požičiavanie kníh
 • hry, tvorivé dielne
Deti od 7 - 15 rokov
1.00 rok
 • 15 rokov, a žiak ZŠ
 • čitateľský preukaz
 • 213 000 kníh a publikácií
 • besedy, podujatia
 • žiadna nuda
Čitateľ nad 15 rokov
2.00 rok
 • čitateľský preukaz
 • 213 000 kníh a publikácií
 • besedy, podujatia
 • požičiavanie kníh
 • projekty, semináre
ŤZP
0 rok
 • čitateľský preukaz
 • 213 000 kníh a publikácií
 • besedy, podujatia
 • požičiavanie zvukových kníh
 • projekty, semináre