„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Knižnica pre mládež mesta Košice je verejnou mestskou knižnicou, ktorá sa zameriava prioritne na prácu s deťmi, mládežou a rodinami. Vznikla v roku 1955 ako pilotný projekt, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu. K jej vzniku došlo odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov – poznáme ju pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež až po jej súčasný názov - Knižnica pre mládež mesta Košice.

Knižnica pre mládež mesta Košice ponúka čitateľom možnosť využívať služby knižnice aj počas víkendov, teda celých sedem dní v týždni.

Knižnica ponúka službu, ktorá umožňuje vrátenie vypožičaného knižného fondu aj mimo výpožičnej doby pobočiek, vhodením do Biblioboxu.

Bibliobox je určený na vrátenie kníh pre čitateľov ktorejkoľvek pobočky knižnice a je umiestnený pred pobočkou LitPark v areáli Kulturparku na Kukučínovej ulici. 

Na konci prvého roku svojej existencie knižnica mala jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a s literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej - požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.

Knižnica má v súčasnosti 20 pobočiek (z toho 15 školských a 5 mimoškolských). Najnovšou a najmodernejšou pobočkou knižnice je mimoškolská pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2, ktorej meno netradične vzišlo z verejne výzvy Hľadá sa meno... Jedinečnou je pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 5, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym). Služby knižnice využíva skoro 14.000 čitateľov najmä z radov detí a mládeže, knižný fond predstavuje cca 211.000 zväzkov. Ročne knižnica eviduje do 270 000 výpožičiek a pre širokú verejnosť odprezentuje až 3.000 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov s účasťou do 70.000 návštevníkov. Ročne navštívi knižnicu približne cca 159.000 návštevníkov.

.

Back to top