„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice je verejnou mestskou knižnicou. Vo svojej činnosti sa prioritne zameriava na prácu s deťmi, mládežou a rodinami.
Vznikla v roku 1955 odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov.  Verejnosť ju poznala tiež pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež a v súčasnosti nesie názov Knižnica pre mládež mesta Košice. Jej vznik sa spája s veľkým pilotným projektom z čias spoločného štátu Česko a Slovenska, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu.  
Na konci prvého roku svojej existencie mala knižnica jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Knižnica má v súčasnosti 19 pobočiek (z toho 14 školských a 5 mimoškolských). Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej - požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.
Najnovšou a najmodernejšou pobočkou je centrálna pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2. Názov pobočky vzišiel z verejnej výzvy "Hľadá sa meno..."
Jedinečnou je rovnako pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 8, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym).

Rok 2019 v číslach
Rok 2020 v číslach
Rok 2021 v číslach

Rok 2022 v číslach
Rok 2023 v číslach

Back to top