„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Knižnica pre mládež mesta Košice je jedinou knižnicou na Slovensku, ktorá špecializuje prioritne na prácu s deťmi, mládežou a rodinami. V čase svojho vzniku (1955) bola prvou z pilotného projektu, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu. Nakoniec ostala jedinečná svojho druhu, a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci bývalého Československa.

K jej vzniku došlo odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov – poznáme ju pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež až po jej súčasný názov - Knižnica pre mládež mesta Košice.

 

Knižnica pre mládež mesta Košice ponúka čitateľom možnosť využívať služby knižnice aj počas víkendov, teda celých sedem dní v týždni.

Knižnica ponúka službu, ktorá umožňuje vrátenie vypožičaného knižného fondu kedykoľvek, až 24 hodín denne, vhodením do Biblioboxu.

Bibliobox je určený na vrátenie kníh pre čitateľov ktorejkoľvek pobočky knižnice a je umiestnený na tzv. bielom námestí pred vchodom do areálu Kulturparku z Kukučínovej ulice, kde je k nemu jednoduchý prístup. 

Na konci prvého roku svojej existencie knižnica mala jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a s literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej - požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.

Knižnica má v súčasnosti 21 pobočiek (z toho 16 školských a 5 mimoškolských). Najnovšou a najmodernejšou pobočkou knižnice je mimoškolská pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2, ktorej meno netradične vzišlo z verejne výzvy Hľadá sa meno... Jedinečnou je pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 5, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym). Služby knižnice využíva viac ako 13.600 čitateľov najmä z radov detí a mládeže, knižný fond predstavuje cca 208.000 zväzkov. Ročne knižnica eviduje do 260 000 výpožičiek a pre širokú verejnosť odprezentuje až 2.700 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov s účasťou do 70.000 návštevníkov. Ročne navštívi knižnicu približne cca 155.000 návštevníkov.

.

Back to top