„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Výtvarná súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a detí ZUŠ

Téma súťaže: Ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku, či básničku Pavla Dobšinského alebo Boženy Němcovej vo formáte max A2.

Súťažné kategórie: 
1.kategória - žiaci ZUŠ
2.kategória - žiaci 1. - 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov

Súťažné práce musia obsahovať: 
- názov knižky alebo stvárneného príbehu, rozprávky, básničky
- meno a priezvisko žiaka
- adresu bydliska
- triedu a adresu školy
- meno a kontakt na pedagóga /tel., e-mail/

Termín vyhlásenia súťaže: 1. december 2017
Uzávierka súťaže: 15. marca 2018

Práce zasielajte poštou alebo prineste osobne na adresu: 
Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19
921 01 Piešťany

Organizátori súťaže: Mestská knižnica mesta Piešťany, Literárne informačné centrum – časopis Slniečko, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Vydavateľstvo Buvik, Vydavateľstvo Slovart, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Vydavateľstvo Tatran,  vydavateľstvo Ikar, RTVS a Městská knihovna v Praze

Autori ocenených prác budú pozvaní na vernisáž a slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 25. mája 2018 v rámci festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe, X. ročník v Piešťanoch.

Back to top