Termín: 1.-4. 6. 2023
Miesto: v pobočkách knižnice a spolupracujúcich organizáciách

- ZOO Košice - Deň detí
- Bábkové divadlo v Košiciach - festival VIRVAR
- DPMK Košice a.s. - Rozprávková električka

Termín: 20. jún 2023 o 16.30 hod.
Miesto: LitPark Kukučínova 2, Košice 

Workshop je zameraný na ochranu životného prostredia a triedenie odpadu. Je určený pre deti a pripravený na základe príbehu detskej knihy autoriek Mariny Mezak a Jasminky Salamon Plastové more. 

Projekt Košice očami detí z Ukrajiny je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.
Vstup na podujatie je zadarmo.

Termín: 29. jún 2023 
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka stretnutie s cudzincom žijúcim v meste Košice. Júnovým hosťom knižnice bude Miguel Angel Quezada, Košičanom dobre známy učiteľ salsy z Ekvádoru.
Ak sa chcete o Miguelovi dozvedieť viac určite zájdite do LitParku, nebudete ľutovať. Hosť šiesteho stretnutia je rovnako skvelým tanečníkom ako showmanom.
Zámerom projektu je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku.
Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin a vstup je bezplatný.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Termín: 7. jún 2023 o 15:30 hod.
Miesto: MÚ MČ Košice - Staré mesto

Projekt Čitateľom odmalička je adresovaný najmenším deťom a ich rodičom. Cieľom knižnice je propagovať čítanie od najútlejšieho veku a ukázať, že nikdy nie je príliš skoro formovať i u tých najmenších detí návyk na čítanie a lásku ku knihám.

Knižnica pre mládež mesta Košice pri tomto projekte participuje na akte vítania novorodencov v jednotlivých mestských častiach mesta Košice. Počas slávnostného aktu dostávajú detičky poukaz na prvý čitateľský preukaz a informačnú brožúru o propagácií čítania od narodenia. 

Projekt Čitateľom odmalička finančne podporila Slovenská asociácia knižníc. Finančné prostriedky boli použité na tlač informačných brožúr.