„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 6. november 2019 - 7. január 2020
Miesto: Nezábudka, Poľovnícka 5, Košice 

Výstava výtvarných prác hospitalizovaných detí, je dôkazom toho, že aj choré deti často a radi kreslia. Každá z prác je jedinečná a odzrkadľuje nielen bolesť ale aj radosť, smútok či obavy. A navyše kresby prezrádzajú ako takáto detská duša môže vnímať nemocnicu, nemocničné prostredie, chorobu a odlúčenie. 

Výstavu poskytla Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Trieda SNP 1, Košice.

O škole:
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Trieda SNP 1, Košice patrí do siete špeciálneho školstva. Je druhou najväčšou školou pri nemocnici na Slovensku s 13 triedami základnej školy a materskej školy, ale aj 5 triedami školského klubu detí. V súčasnosti má elokované pracoviská v DFN Trieda SNP 1, Košice, kde sídli aj jej riaditeľstvo. Škola poskytuje výchovu a vzdelanie deťom v školskom i predškolskom veku počas ich hospitalizácie v nemocnici. Navštevujú ju žiaci z východoslovenského regiónu, no aj z iných častí Slovenska.
Vyučujú sa v nej hospitalizovaní žiaci vo veku 6 - 16 rokov zo všetkých typov základných a stredných škôl, a to individuálne alebo skupinovo. V materskej škole sa vzdelávajú deti vo veku 2 - 6 rokov, ale aj tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku.
Výchovu v popoludňajších hodinách poskytuje deťom školský klub detí. Výchovu a vzdelávanie vo všetkých troch organizačných častiach školy poskytujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia.

 

Back to top