„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice má za sebou úspešný rok. Potvrdzujú to základné ukazovatele vyhodnocujúce činnosť fungovania knižníc.

Medzi základné ukazovatele, na základe ktorých sa hodnotí činnosť každej knižnice patrí: počet registrovaných čitateľov, počet podujatí, počet návštevníkov a počet výpožičiek.
Ako to dopadlo u nás v roku 2019:
- zaregistrovali sme 13.989 čitateľov, o 314 viac oproti roku 2018
- výpožičky sme mali vo výške 270.598, šli hore o 17.428
- pre čitateľov sme pripravili 2.986 podujatí, bolo ich o 219 viac
- do knižného fondu pribudlo 10.070 nových kníh, to je o 1.935 viac ako rok predtým 

Fond ku koncu roka predstavuje 210.806 jednotiek. To, že sa rozrástol o taký skvelý prírastok sa podarilo vďaka podpore Mesta Košice a tiež úspešnému projektu Nové a dobré knihy, ktorý umožnil knižnici investovať do nových kníh ďalších 14.000,-€.
Projekt Nové a dobré knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top