„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXV. ročník literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov Literárne Košice. 
Súťažné práce je potrebné odoslať do 27. marca 2020.

Témy pre XXV. ročník súťaže Literárne Košice:
▪ Yetti pod papučou
▪ Zajtra oslávim svoje 250. narodeniny
▪ Našli sme mapu k pokladu

Propozície súťaže
GDPR súťaže 

Výsledky súťaže knižnica slávnostne vyhlási v rámci osláv Deň mesta Košice 2020, 7. mája 2020 v pobočke LitPark v Kulturparku.
Víťazné práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe pod názvom Zborník ocenených prác 2020.

Odborná porota:
▪ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ Mgr. Markéta Andričíková, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a
▪ PhDr. Peter Karpinský, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Back to top