„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

V pobočke Nezábudka na Poľovníckej 5 a v LitParku na Kukučínovej 2 sa uskutočnila séria podujatí pod názvom Rozprávkoví detektívi , poviedky a rozprávkový dom. 

Šlo o čítanie a spracovávanie textov, rozprávok a poviedok s deťmi z detských domovov a marginalizovaných komunít v rámci projektu Rozprávkoví detektívi, poviedky a rozprávkový dom, ktoré prebiehali v spolupráci so združením FEMAN a literárnou spoločnosťou Pravým orechovým. Program podujatí podporili študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy Postupimská 37, Košice.

V týchto dňoch vydalo združenie Feman k priebehu týchto podujatí brožúru: Rozprávkoví detektívi

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Back to top