„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Špecifické aktivity pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi
V domácom prostredí sa ocitli uväznené aj rodiny, v ktorých vyrastajú deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami.
Tieto deti potrebujú naozaj veľmi špecifické hry a tiež veľmi špecifické, individuálne navrhnuté a zhotovené, pomôcky. Rodičia ich často musia vyrábať sami a často to robia po nociach. Aby sme týmto rodinám uľahčili, už aj tak náročnú situáciu pomáhame im prostredníctvom spolupráce s Centrom včasnej intervencie, Košice, n.o. pri vytváraní týchto pomôcok. Aktuálne, v tejto situácii ide o bezkontaktnú, online pomoc. Zamerali sme sa na vytváranie elektronických materiálov ako sú pexesá a obrázky na vyfarbovanie s obľúbenými motívmi a postavičkami, zvukové hádanky a tiež rôzne kvízy a návrhy oblečení určených na vystrihovanie. Tieto materiály knižnica poskytne Centru včasnej intervencie, ktoré ich odošle rodičom konkrétneho dieťatka, aby sa mohlo zahrať presne tak, ako to potrebuje. Tak sa naučí niečo nové a pridanou hodnotou je, že sa to naučí spôsobom, ktorý bude pre neho zábavný. Pomáhať sa teda dá rôzne, stačí len byť vnímaví k svojmu okoliu a hlavne chcieť.

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. je kolektív odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, pediater, logopéd, fyzioterapeut, sociálny pracovník a pod.), ktorí sa na jednom mieste snažia poskytnúť všetky dostupné služby a terapie určené detičkám so zdravotným znevýhodnením. Ak vás zaujíma, čo všetko pre rodiny robia, viac informácií nájdete na www. cvikosice.sk a www.facebook.com/cvikosice/

Back to top