„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je týrané alebo inak zneužívané, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158.
Zanedbávanie starostlivosti o deti môžete nahlásiť aj na linke ústredia práce 0800 191 222.Ak máte podozrenie, že žena vo vašom okolí je týraná alebo inak zneužívaná, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158 alebo Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. 

Ďalšie kontakty pomoci nájdete na www.zastavmenasilie.gov.sk alebo na www.detstvobeznasilia.gov.sk 

Ak sa na vás obráti obeť domáceho násilia - dieťa alebo žena s prosbou o pomoc, neposudzujte, nakoľko sú informácie, ktoré uvádza podľa vás pravdivé a násilie závažné. Požiadať o pomoc je ťažký a dôležitý krok.

Viac informácií

Back to top