Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 
Termín: 15.10.2020 od 9.30 hod.  ZRUŠENÝ

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica pre mládež mesta Košice pozývajú na celoslovenský seminár zameraný na vedenie odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc.

Seminár je určený školským knihovníkom a riaditeľom základných a stredných škôl. 

Pozvánka PDF

Prihlasovací formulár