„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: pobočky knižnice
Termín: do konca roka 2020

Knižnica  venuje maximálnu pozornosť neustálej aktualizácii knižničného fondu a jeho sprístupňovaniu, čo najširšej verejnosti, najmä z radov detí a mládeže.
Cieľom projektu knižnice Čteme aneb čítame je podpora čítania prostredníctvom kvalitného knižničného fondu, ktorý reflektuje ako na tvorbu českých a moravských autorov, tak aj na kultúru našich západných susedov.
Cielený nákup prispeje k posilneniu kultúrnej identity českej národnostnej menšiny žijúcej v Košiciach a okolí a zároveň umožní majoritnej spoločnosti lepšie preniknúť do "českej duše" práve prostredníctvom najnovšej ponuky českých kníh.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostným menšín.

Back to top