„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Pobočky knižnice
Termín: Do konca roka 2020

Knižnica venuje maximálnu pozornosť neustálej aktualizácii knižničného fondu a jeho sprístupňovaniu, čo najširšej verejnosti, najmä z radov detí a mládeže.
Cieľom projektu knižnice Poďme si čítať - Aven džas te genel je podpora čítania prostredníctvom kvalitného knižničného fondu, ktorý reflektuje ako tvorbu rómskych autorov, tak aj zdroje o rómskej identite a kultúre.
Cielený nákup prispeje k posilneniu kultúrnej identity (romipen) rómskej národnostnej menšiny žijúcej v Košiciach a zároveň umožniť majoritnej spoločnosti lepšie preniknúť do sveta rómskych reálií aj prostredníctvom čítania kníh s predmetnou tematikou.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostným menšín. 

Back to top