„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Pobočky knižnice 
Termín: 31.1.2021

Knižnica venuje maximálnu pozornosť neustálej aktualizácii knižničného fondu a jeho sprístupňovaniu, čo najširšej verejnosti.

Zámerom projektu More kníh – Oceán príbehov je obnova knižničného fondu knižnice, ktorá sa zameriava prioritne na deti a mládež. Rozsahom a počtom čitateľov je knižnica porovnateľná alebo dokonca prevyšuje niektoré krajské knižnice. V roku 2020 zaregistrovala 11.710 čitateľov a vzhľadom na nemalý počet pobočiek, ktorých je aktuálne dvadsať, ju nezanedbateľne zaťažuje obstarávanie multiplikátov. Preto, aj keď ročne z vlastného rozpočtu dáva na nové knihy naozaj nemalý obnos, v roku 2020 to bolo skoro 68.000,- €, ani to na počet pobočiek, čitateľov a reálnych výpožičiek žiaľ nepostačuje. Každoročne sa snaží o prefinancovanie nákupu aj z iných zdrojov. Knihovníci sú si vedomí, že osloviť cieľové skupiny a budovať u nich celoživotný kladný vzťah ku knihám sa im bez patričnej obnovy knižného fondu nepodarí. Jednoducho by všetci veľmi rýchlo stratili záujem do knižnice chodiť. A to by bola veľká chyba.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top