„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Knižnica pre mládež mesta Košice
Termín zasielania prác : do 27.3.2021

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXVI. ročník literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov Literárne Košice.
Súťažné práce je potrebné odoslať do 27. marca 2021 na adresu sutazekniznica (@) gmail.com

Témy pre XXVI. ročník súťaže Literárne Košice:
• Najmilšie miesto na svete
• Môj dedko vypil elixír mladosti
• Čarovná kolobežka

Propozície súťaže
GDPR súťaže

Výsledky súťaže knižnica slávnostne vyhlási v rámci osláv Deň mesta Košice 2020, 6. mája 2021 v pobočke LitPark v Kulturparku.
Víťazné práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe pod názvom Zborník ocenených prác 2021.

Odborná porota:
▪ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove,
▪ doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Back to top