„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice 
Tlačová správa - Čísla za rok 2020 

Knižnica pre mládež mesta Košice rekapituluje náročný rok. Aj ju ako veľa iných organizácii ovplyvnili priebežne sa meniace opatrenia, v dôsledku ktorých musela radikálne meniť plány činnosti.

O činnosti knižnice vypovedajú najmä tieto ukazovatele: počet registrovaných čitateľov, podujatí, návštevníkov a výpožičiek Ako to aktuálne vyzerá v Knižnici pre mládež mesta Košice rekapituluje Kamila Prextová: „Rok 2020 bol náročný, plný rýchlych a častých zmien. Konečné čísla za rok 2020 sú neporovnateľne nižšie ako boli v roku 2019, najmä v niektorých ukazovateľoch.“ Dôvod je jednoznačný. Veľkú časť roka knižnica nemohla poskytovať kompletné služby. A aj keď sa rýchlo preorientovala na iné aktivity, najmä do online priestoru, jej výsledky to nemohlo zachrániť. Skončila v „červených číslach“. „Naša knihovnícka práca a naše výsledky sú viazané na priamy kontakt s verejnosťou, na čitateľov. Keďže vydané opatrenia verejné činnosti úplne zmrazili, či obmedzili na minimum, čísla nám šli bezkompromisne dolu. Čísla neoklamete.“ Realita je taká, že knižnica zaevidovala o 2.279 menej čitateľov ako minulý rok, no Kamila Prextová uisťuje, že za aktuálnych 11.710 registrovaných čitateľov sú v knižnici naozaj vďační. Ďalšie čísla hovoria, že pobočky navštívilo 83.491 návštevníkov a výpožičky klesli o viac ako 122.600, konkrétne na počet 147.395. Najhoršie na tom skončili podujatia. „V roku 2019 sme pre čitateľov pripravili skoro 3.000 podujatí a v roku 2020 sa nám ich podarilo uskutočniť len 780. Čísla jasne ukazujú ako u nás korona rozdávala karty.“

Niečo sa podarilo, niečo nie
Knižnica v roku 2020 bola schopná zrealizovať iba niektoré z množstva plánovaných projektov. Podarilo sa vyhlásiť a vyhodnotiť súťaž pre začínajúcich autorov Literárne Košice a súťaž o titul Kráľa detských čitateľov. Uskutočnila veľkú celomestskú zbierku kníh, čím podporila Medzinárodný deň darovania kníh. Vydala katalóg knižných odporúčaní Najlepšie detské knihy roku 2020. V lete, počas čiastočného uvoľnenia opatrení, deťom ponúkala zábavné aktivity s Prečítaným letom. „Žiaľ nepodarilo sa nám zrealizovať veľké festivaly Číta celá rodina a Mesiac autorského čítania. Neusporiadali sme ani obľúbený medzinárodný seminár pre knihovníkov a školských pracovníkov Motivačné aktivity s detským čitateľom. A čo nás veľmi mrzí, nemohli sme pokračovať ani v čítaní pre deti v nemocnici a špeciálnej škole,“ vymenúva s ľútosťou dopady Kamila Prextová. Napriek všetkému knižnica zabojovala a dokázala prísť aj s novinkami. „V spolupráci s mestskými časťami sme rozbehli aktivitu Čitateľom odmalička a participovali tak na slávnostnom vítaní bábätiek. Prostredníctvom vyhlásenia verejnej výzvy Napíš list – Poteš srdce, prebiehajúcej v rámci Mesiaca úcty k starším, sa nám podarilo doručiť klientom v domovoch pre seniorov viac ako sedemsto listov od čitateľov. Na túto aktivitu sme neskôr nadviazali, už v opačnom garde, výrobou vianočných ozdôb dôchodcami pre knižnicu, ktorou sme chceli dosiahnuť pocit potreby a spolupatričnosti u seniorov.“ Vďaka flexibilite odborných zamestnancov sa podarilo ponúknuť aj ďalšie inovatívne aktivity. „Objavili sme možnosti a výhody online priestoru. Pre školákov na distančnom vzdelávaní sme ponúkali online pracovné listy a pre Centrum včasnej intervencie hravé online aktivity. Vznikali nové pravidelné rubriky. Rubrika Čo číta, ktorá ponúka knižné tipy od milovníkov literatúry a Poetry JAM, krásne chvíľky s poéziou. Na instagrame stále bežia inšpiratívne príspevky Deň s ... a Knižný receptár. No aj keď sa všetci snažíme, nič nezmení fakt, že čitateľom, najmä tým v detskom veku, chýba priamy kontakt s knihou, knižnicou a najmä knihovníkom pri spoločných zábavných a motivačných aktivitách s knihou,“ konštatuje Kamila Prextová.

Doba priala obnove knižného fondu a rekonštrukciám
Čas zákazu poskytovania služieb verejnosti knižnica využila na hĺbkové revízie, obnovu knižného fondu a rekonštrukcie interiérov pobočiek. „Využili sme personálne kapacity a povenovali sa modernizácii knižného fondu. Veľa kníh z fondu sme vyradili,“ hovorí Kamila Prextová a priznáva, že vyraďovanie sa dotklo ako zastaraných, nepožičiavaných a poškodených kníh, tak multiplikátov. Niektoré putovali do skladov, iné boli ponúknuté knižniciam v rámci Slovenska a časť mohla verejnosť nájsť v knižničných burzách či ako voľné čítanie v KnihoParku a v regáloch v nemocnici. „Knižné úbytky sme samozrejme priebežne kompenzovali nákupom. Pribudlo 8.918 nových kníh a knižných darov, náš knižný fond aktuálne predstavuje 213.468 jednotiek. Dopĺňali sme najnovšie tituly pre všetky vekové kategórie a tiež sa zamerali na tematickú literatúru.“ V roku 2020 knižnica investovala do kníh až 68.000 € z vlastného rozpočtu a prostredníctvom grantov získala ďalších skoro 24.000 €. „Pri nákupe sa vždy orientujeme na kvalitnú literatúru pôvodnej slovenskej tvorby a prekladovej literatúry, zohľadňujúc potreby na vzdelávanie a rovnako záujem používateľov. Nakúpiť ešte viac titulov nám umožnil projekt More kníh – oceán príbehov, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, rovnako finančná odmena za cenu SAKAČIK, za čítanie deťom v nemocnici a príspevok, získaný od MČ Košice - Nad jazerom, na knihy pre sídliskové deti. Navýšiť zastúpenie literatúry národnostných menšín sa podarilo vďaka projektom: Poďme si čítať - Aven džas te genel a Čteme aneb čítame, ktoré sú realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostným menšín,“ vyjadruje spokojnosť Kamila Prextová, ktorá si ale rovnako uvedomuje, že ak sa majú deti do knižnice radi vracať a tráviť tam viac času je potrebné ponúknuť im aj primerane zaujímavý interiér. „Som rada, že sa nám vďaka nášmu zriaďovateľovi, ktorým je mesto Košice, postupne darí obnovovať aj vzhľad pobočiek. Minulý rok sme zrenovovali pobočky v ZŠ Lechkého a ZŠ Belehradská, ktoré prešli kompletnou modernizáciou interiéru. V tomto duchu sme rozhodnutí pokračovať aj v novom roku,“ dodáva Kamila Prextová, ktorá si za všetkých čitateľov a knihovníkov praje skoré znovuotvorenie všetkých škôl a knižníc a návrat k bežnému životu.

Back to top