„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Terrmín: 6. máj 2021 
Miesto: Online 

Súťaž Literárne Košice 2021 má svojich víťazov a ocenených.
Porota hodnotila rekordných 486 literárnych prác v poézii aj próze a rozhodla sa oceniť až 66 z nich.
Hodnotiace slová našich porotcov si môžete vypočuť cez youtube.

ČAROVNÁ KOLOBEŽKA

POÉZIA

Hodnotil doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.

Cena porotcu bez udelenia poradia:
Ema Kolesárová, ZŠ Drábova 3, Košice
Ladislav Boroš, ZŠ Drábova 3, Košice
Michal Zimovčák, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Čestné uznania:
Ján Bača, ZŠ Bruselská 18, Košice
Laura Harmadiová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Miroslav Slivko, ZŠ Krosnianska 4, Košice
Simona Strečková, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Oliver Kokuľa, ZŠ Bruselská 18, Košice

PRÓZA
Hodnotila doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

1.miesto: Martin Marko, ZŠ Bruselská 18, Košice
2. miesto: Žofia Farkašová, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice
3. miesto: Jakub Susa, ZŠ Tomášikova 31, Košice

Čestné uznania:
Adriana Blyšťanová, ZŠ Gemerská 2, Košice
Žofia Balogová, ZŠ Bruselská 18, Košice
Eva Gregová, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Katarína Marcziová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Matea Kolárová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

MÔJ DEDKO VYPIL ELIXÍR MLADOSTI

POÉZIA

Hodnotil doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.

1.miesto:
Maroš Ludvik, ZŠ Drábova 3, Košice
Soňa Čandíková, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
2.miesto:
Tomáš Horváth, ZŠ Drábova 3, Košice
Zara Čarnogurská, ZŠ Drábova 3, Košice
3.miesto: neudelené

Čestné uznania:
Alex Bega, ZŠ Drábova 3, Košice
Dávid Angelovič, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Karin Iglaiová, ZŠ Bruselská 18, Košice
Lucia Kaduková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Martin Janoško, ZŠ Krosnianska 4, Košice
Patrik Gorej, ZŠ Bukovecká 17, Košice

PRÓZA
Hodnotil doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD.

1. miesto:
Alexandra Barillová, Spojená škola, Dominika Tatarku 7, Poprad
2. miesto:
Adrian Rimek, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Anna Javorová, ZŠ Tomášikova 31, Košice
Daniel Imrich, ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy, Dukelská 30, Giraltovce
3. miesto:
Ema Jeleňová, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná, Stará Ľubovňa
Hana Volšíková, ZŠ Tomášikova 31, Košice
Nela Kovalčíková, ZŠ Staničná 13, Košice

Čestné uznenia:
Adelka Pavlovičová, ZŠ Družicová 4, Košice
Alexandra Štullerová, ZŠ Staničná 13, Košice
Ester Harčarová, ZŠ Postupimská 37, Košice
Ivana Kulbaková, ZŠ s MŠ, Školská 12, Pečovská Nová Ves
Katarína Schutzová, ZŠ Bruselská 18, Košice
Matej Zaremský, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Sofia Čampová, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice
Tamara Genčúrová, ZŠ Mateja Lechkého, ul. J. Pavla II. 1, Košice
Anna Mária Sudzinová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Angela Argalášová, ZŠ Važecká 11, Prešov
Jakub Čarnický, ZŠ s MŠ Školská 684, Nálepkovo
Karolína Goliašová, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Kristína Žoffčáková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Samuel Bartík, ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Samuel Petrik, ZŠ Trebišovská 10, Košice

NAJMILŠIE MIESTO NA SVETE

POÉZIA
Hodnotil prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.

1.miesto:
Adrián Hudák , ZŠ Drábova 3, Košice
2. miesto:
Lujza Lea Lavriková, ZŠ Okružná 17, Michalovce
3. miesto:
Anna Legátová, Spojená škola, Dominika Tatarku 7, Poprad,

Čestné uznanie:
Barbora Brindžáková , ZŠ Krosnianska 4, Košice
Bruno Plichta, ZŠ Drábova 3, Košice
Dávid Halčišák, ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Lenka Starinská, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
Lukáš Grman, ZŠ Drábova 3, Košice
Lukáš Hodorovský, ZŠ Drábova 3, Košice
Zuzana Sklenková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

PRÓZA
Hodnotila doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

1. miesto:
Zuzana Šályová, SZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice
2. miesto:
Tobiáš Rozdilský, ZŠ Komenského 22, Svidník
3. miesto:
Sara Sofia Müllnerová, ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Úspešní autori budú za účelom odovzdania diplomov a knižných darov kontaktovaný prostredníctvom e-mailu.

Čestné uznania:
Vanesa Gumančíková, Bruselská 18, Košice
Diana Buštorová, ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Hana Vorobelová, ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
Ema Poláčiková, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice
Martin Nosian, ZŠ Bruselská 18, Košice

Hodnotenie ročníka porotou

Back to top