„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice – poskytovanie služieb v stupni ostražitosť Covid Automatu
V súlade s Uznesením Vlády SR č. 440 z 10. augusta 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1) a v zmysle Vyhlášky 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a Vyhlášky 241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v okrese Košice, na území ktorého poskytuje svoje služby Knižnica pre mládež mesta Košice oznamujeme svojim čitateľom a návštevníkom, že knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v režime ZÁKLAD (pre potreby covid automatu sa tým myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či testovanie). Služby sa teda poskytujú aj osobám iným ako osobám v režime OTP (osoby testované od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín, alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní) alebo osobám plne očkovaným.

V zmysle vyššie uvedeného platí:
- vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch knižnice je možný len pre osoby s prekrytými hornými dýchacími cestami;
- pri vstupe do knižnice je nevyhnutné aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov;
- počet čitateľov a návštevníkov na pobočke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden čitateľ/návštevník na 15 m2 plochy knižnice určenej pre čitateľov.

Back to top