„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 6. - 30. september 2021 
Miesto: LitPark, Kukučínova 2

Fotografie dvoch autorov – Karla Cudlína a Petra Korčeka dokumentujú úplne prvé dni po vyhlásení protipandemických opatrení. Čiernobiele fotky českého fotografa Karla Cudlína zachytávajú ikonické miesta pražskej metropoly. Farebné snímky slovenského autora Petra Korčeka zasa ulice metropoly na Dunaji. Motiváciou vzniku tejto česko-slovenskej kolekcie bola potreba zdieľať navzájom každodennú novú, „zastavenú“ realitu.

Informácie o vystavovateľoch:

Karel Cudlín, narodený 1960, je český fotograf a pedagóg. Vyštudoval na FAMU v Prahe. Do povedomia verejnosti sa dostal ako jeden z osobných fotografov prezidenta Václava Havla. V svojich cykloch dokumentoval odsun sovietskych vojsk, Ukrajinu, Rómov, alebo povstanie vo Valdickej väznici. Venuje sa utečeneckej téme aj politickým konfliktom v Izraeli. Získal množstvo ocenení vo fotografickej súťaži Czech Press Photo. Pravidelne vystavuje a jeho fotografie sú v galerijných zbierkach po celom svete.

Peter Korček, narodený 1980, sa vo svojej voľnej tvorbe venuje najmä dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Ťažiskom tvorby je neustále meniaca sa krajina mesta, ktorá je v pozitívnom aj negatívnom zmysle zasiahnutá rozsiahlymi a intenzívnymi urbanistickými aktivitami človeka. Profesijne pôsobil vyše dvanásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských redakciách. Venuje sa aj fotografovaniu pre komerčných klientov a charitatívne organizácie.

Výstava vznikla v spolupráci Veľvyslanectva ČR na Slovensku a Českým centrom Bratislava.
Výstavu poskytlo České centrum Bratislava.

Back to top