„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 21. október 2021 
Miesto: webinár 

Rozmanitosť ľudskosti je projekt, ktorý poukazuje na potrebu individuálneho prístupu k deťom s rôznym typom hendikepu a poruchami učenia. V Nezábudke ponúka stretnutia so psíkom terapeutom podporujúce psychickú a emocionálnu pohodu predškolákov, žiakov základných a tiež špeciálnych škôl.

Vo svojej vzdelávacej časti zahŕňa dopoludnie, ktoré cez online priestor sprostredkuje  knihovníkom po celom Slovensku informácie približujúce prácu, projekty, ciele, no najmä praktické postrehy a skúsenosti v o.z. Zvieratá a ľudia navzájom (lektorka a animátorka Slávka Dupláková) a v Únii pre slabozrakých a nevidiacich (lektorka Zuzana Mihályová, vedúca krajského strediska v Košiciach a Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okrese Košice). 

PROGRAM:

- 09.30 hod. ÚVOD DO PROJEKTU ROZMANITOSŤ ĽUDSKOSTI / Natália Malíková, Knižnica pre mládež mesta Košice

- 09.40 hod. ČÍTAM, AJ KEĎ NEVIDÍM / Zuzana Mihályová, Erika Forgáčová, Krajské stredisko ÚNSS Košice

- 10.40 hod. NAJLEPŠÍ TERAPEUT MÁ SRSŤ A ŠTYRI NOHY / Slávka Dupláková, O.Z. Zvieratá a ľudia navzájom

ZÁZNAM

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Partneri: O.Z. Zvieratá a ľudia navzájom, Krajské stredisko Únie pre slabozrakých a nevidiacich, Košice, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Krajská pobočka Košického kraja.

Back to top