„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: do 31.3.2022

Zámerom projektu Aj my sme tu doma je séria aktivít zameraných na dosiahnutie zvýšeného povedomia o rôznorodosti národnostného a etnického charakteru mesta Košice, známeho ako mesta tolerancie.

Výstupmi budú podujatia a aktivity, ktorých cieľom je eliminácia stereotypov, odbúravanie intolerancie voči príslušníkom národnostných menšín, potláčanie antisemitizmu a xenofóbie, najmä v radoch mládeže. Aktivity ako komentované prehliadky a výstava literárnych diel budú venované maďarskej, židovskej, českej a rómskej kultúre, ich osobnostiam, umeniu a forma bude prispôsobená vekovým skupinám návštevníkov.

Okrem toho, pre trvalú udržateľnosť projektu, vytvoríme sériu audiovizuálneho dokumentu o bežnom živote predstaviteľov jednotlivých menšín v meste Košice v neformálnej podobe.

Cieľové skupiny: mládež, ale aj dospelá populácia z radov čitateľov i obyvateľov mesta Košice a regiónu

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Back to top