„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: December 2021

V rámci svojich činností pravidelne aktualizujeme a obnovujeme knižničný fond. Okrem majoritnej populácie načúvame rovnako záujmom a potrebám zástupcov v meste žijúcich minorít či národnostných menšín. Dôkazom je práve prebiehajúci projekt Kniha ako most, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovanie aktuálnej a umelecky významnej českej literárnej tvorby v pobočkách knižnice.

Prostredníctvom projektu sa nám podarilo doplniť knižný fond o 538 ks kníh českých autorov v hodnote 5.836 €, aby sme tak čitateľom sprostredkovali možnosť lepšie spoznať český národ.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostným menšín.

Back to top