„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: do 20. mája 2022

Knižnica pre mládež mesta Košice a Areál Anička spoločne hľadajú príbeh pre Aničku, malé dievčatko z obľúbeného oddychového areálu. 

Kto teda má nápad, čo všetko by mohlo malú rozprávkovú Aničku stretnúť, čo všetko by mohla vo svojom príbehu pozažívať, ten by určite mal napísaním krátkeho príbehu zabojovať o spoluautorstvo na novej vizualizácii bludiska areálu.  
Spoločným cieľom vyzývateľov je nájsť výstižný rozprávkový príbeh, ktorý by neskôr slúžil ako námet pre vznik kreatívneho výtvarno-literárneho diela, kombináciu obrázkov s krátkym textom v atraktívnom prevedení, ktorý očarí a zároveň upúta každého, kto sa bude túlať tamojším bludiskom.

Podmienky:
- Príbehy je potrebné posielať do 20. mája 2022 na adresu sutazekniznica (@) gmail.com
- Povinné údaje: meno, priezvisko, vek, telefón a email autora, v prípade, že sa jedná o osobu mladšiu ako 15 rokov je potrebné uvádzať aj meno, priezvisko, telefón a e-mail zákonného zástupcu
- Zúčastniť sa môže každý bez rozdielu veku  
- Víťazný príbeh bude námetom pre vizualizáciu bludiska v areáli Anička a autor bude odmenený knižnou odmenou 

Autora víťazného príbehu vyhlási knižnica v rámci MDD 1. júna 2022, víťaz bude osobne informovaný zaslaním e-mailu.

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou dávate vyhlasovateľom súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže a iba v nevyhnutnom rozsahu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu sutazekniznica (@) gmail.com. Pravidlá GDPR.

GDPR do 15 rokov veku
GDPR od 15 rokov veku

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou dávate Knižnici pre mládež mesta Košice aj súhlas s bezodplatným použitím vášho príbehu, alebo jeho časti ako autorského diela spôsobmi podľa § 19 ods. 4 písm. a), c), d) a f) zákona č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon, a to spracovaním (nevyhnutnou úpravou), zaradením do databázy, vyhotovením rozmnoženiny a uvedením diela na verejnosti na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu v súvislosti s realizáciou a cieľom tejto súťaže.

Back to top