„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: od 8. júna 2022
Miesto: Pobočka Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice

Knižnica pozýva do novootvorenej záhradky piatich zmyslov, ktorú vytvorila pre čitateľov a návštevníkov pobočky Nezábudka v priestoroch tamojšej letnej terasy.

Záhrada má pomocou rôznorodých rastlín a doplnkov poslúžiť na zelenú terapiu a rozvoj vnímavosti voči okoliu. Má byť oázou pre jednotlivcov aj kolektívy a knihovníčky v nej plánujú realizáciu tematických podujatí zameraných na základné zmysly - zrak, čuch, chuť, hmat, a sluch. Celý priestor je preto usporiadaný tak, aby poslúžil k rozvoju kognitívnych, sociálnych a emocionálnych schopností a napomáhal k odbúravaniu stresu, zníženiu svalového napätia, rozvoju senzomotorických zručností a vôbec k celkovému zlepšeniu duševného rozpoloženia.

Fotogaléria

Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc prostredníctvom programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily a Mestské lesy Košice a.s.

 

Back to top