„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: LitPark, Kukučínova2, Košice 
Hosť: Gavin Cowper, Škótsko

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúkne cyklus pravidelných stretnutí s cudzincami žijúcimi v meste Košice. 

Zámerom knižnice je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku. Pozvanie už prisľúbili zástupcovia Škótska, Ukrajiny, Talianska, Holandska, Belgicka a tiež z mimoeurópskych krajín ako napr. Čína, Vietnam, Etiópia a Equador.

Stretnutia budú prebiehať raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin a moderovať ich bude Kristína Bertičová. Hosťom pilotného podujatia bude Gavin Cowper pochádzajúci zo Škótska, ktorý v Košiciach pôsobí ako lektor anglického jazyka. 

Hosť druhého stretnutia - 23. február 2023 o 17.00 hod. - Maria Graziano - jazyková lektorka - Taliansko.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top