„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 7. jún 2023 o 15:30 hod.
Miesto: MÚ MČ Košice - Staré mesto

Projekt Čitateľom odmalička je adresovaný najmenším deťom a ich rodičom. Cieľom knižnice je propagovať čítanie od najútlejšieho veku a ukázať, že nikdy nie je príliš skoro formovať i u tých najmenších detí návyk na čítanie a lásku ku knihám.

Knižnica pre mládež mesta Košice pri tomto projekte participuje na akte vítania novorodencov v jednotlivých mestských častiach mesta Košice. Počas slávnostného aktu dostávajú detičky poukaz na prvý čitateľský preukaz a informačnú brožúru o propagácií čítania od narodenia. 

Projekt Čitateľom odmalička finančne podporila Slovenská asociácia knižníc. Finančné prostriedky boli použité na tlač informačných brožúr.

Back to top