„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 4. september - 8. október 2023
Miesto: Pobočka LitPark, Kukučínova 2, Košice

Výstava diel Zuzany Čarnokej Nemčíkovej

Moja tvorba je poetická. 
Vychádza zo snov a predstáv. Je fantazijná, ale opiera sa aj o realitu, o zážitky a postrehy zo života. Vychádzam aj zo symbolov, používam štylizované formy. Zaujímam sa o človeka, ako o čistú bytosť v prírode, vo vesmíre. Dávam do popredia deti, ako čistú a jasnú dušu.
Moja tvorba je príznačná emocionalite detí. Inšpiráciu hľadám v poézii všedných dní. Radosť zo života, ktorú chcem sprostredkovať je vo forme zvieratiek, vymyslených postáv a fantazijných tvarov. Dúfam, že touto tvorbou oslovím nielen deti, ale aj dospelého diváka.
V to pevne verím...

Back to top