„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Pobočka Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice 

Rozmanitosť ľudskosti je projekt, ktorého cieľom je podporiť a povzbudiť k čítaniu všetkých. Výnimkou nie sú ani deti, ktoré majú poruchy učenia, resp. čítania, deti s autizmom a rôznymi inými znevýhodneniami.
Podstatou projektu je terapia čítania so psíkmi, ktorá je zameraná na odbúranie strachu z hlasného čítania, na rozvoj a zvyšovanie sebadôvery vo vlastné čitateľské schopnosti.

Termíny čítaní so psíkom (so začiatkom o 10.00 hod.):
09. 10., 16. 10., 23. 10., 06. 11., 13. 11., 20. 11., 
27. 11., 4. 12., 11. 12. 2023

Verejná prednáška s lektorkou Pes ako pomocník pri neformálnom vzdelávaní (počet miest obmedzený):
16. 11. 2023 o 9.00 hod.  v Nezábudke, Poľovnícka 8, Košice
Pozvánka


Realizované s finančnou podporou MK SR.

Back to top