„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 22. 9. - 22. 12. 2023 
Téma: Prečo som tu? 

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú tretí ročník literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa.

Súťaž je zameraná na hľadanie mladých talentov medzi študentmi stredných škôl a žiakmi druhého stupňa osemročných gymnázií. Od súťažiacich sa očakáva odprezentovať názory na tému Prečo som tu? Aké sú moje korene, kam smerujem a aké sú moje túžby a sny do budúcnosti.  

Peter Rašev bol zakladajúcim členom Rotary klubu v Košiciach. Okrem toho, že bol známa osobnosť, bol veľmi ľudský. Okrem humoru, profesionality a noblesy vždy vedel všade podsunúť humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť. Touto súťažou si odteraz Petra Raševa budeme každoročne pripomínať. 

Kto sa môže zúčastniť:
▪ Študent strednej školy v Košiciach a Prešove
▪ Študent druhého stupňa osemročných gymnázií v Košiciach a Prešove

Témy, poézia a próza:  Prečo som tu?
Moje korene. Moje smerovanie. Moje sny.

Adresa pre doručenie:  sutazekniznica (@) gmail.com

Termín vyhlásenia: ▪ 22. september 2023

Termín doručenia súťažných prác predĺžený: do 22. decembra 2023 22. januára 2024

Povinné údaje na 1. str. prác:
 Súťažiaci (meno, priezvisko, e-mail, tel. č.),
▪ Škola, trieda (presný názov, adresa, e-mail)                                                                                                       
▪ Pedagóg (meno, e-mail)

Formálna úprava súťažných prác:
▪ Formát strany: A4 (297x210 mm)
▪ Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora;
▪ 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
▪ Riadkovanie: 1,5
▪ Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

Rozsah súťažných prác (próza, poézia):
▪ maximálne 4 normostrany A4

Vyhlásenie výsledkov:
▪ Marec 2024

Porota:
▪ Jozefa Poláková bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240 v Strednej Európe
▪ Jana Tesserová, dlhoročná pedagogička, bývala riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, osobnosť známa ako šíriteľka povedomia o holokauste ako potomok prvej generácie
▪ Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka herca a režiséra Petra Raševa.

Odborná porota udelí cenu Petra Raševa:
▪ 1. – 3. miestu v poézii
▪ 1. – 3. miestu v próze

Hlavné ceny (darčekové poukážky na nákup kníh)
poskytne spoluorganizátor súťaže Rotary Klub Košice:
▪ 1. miesto 150,- €
▪ 2. miesto 100,- €
▪ 3. miesto 50,- €

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou súťažiaci dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Propozície súťaže

GDPR súťaže

Back to top