„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 9. november 2023
Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, budova Alfa 

Projekt Motivačné aktivity s detským čitateľom je odborný seminár, ktorý knižnica organizuje ako vzdelávacie podujatie určené knihovníkom a pedagógom, ktorí pracujú s detským čitateľom.

Cieľom je prezentovať ukážkové aktivity z praxe knihovníkov, ktoré využívajú pri práci s deťmi, teenagermi a staršou mládežou. Po každej prezentovanej aktivite prebieha analýza podujatia, ktorú už tradične poskytne Ľudmila Hrdináková z Filozofickej fakulty UK  Bratislava.

P R I H L A S O V A N I E

P R O G R A M (PDF na stiahnutie):

8.00 - 8.20
Prezentácia účastníkov 
a otvorenie seminára

8.30 - 9.15 
Kniha je most, knižnica spája, 
Judit Dudás, Mestská knižnica Móra Jókaiho v Komárne (Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom), Maďarsko

9.15 - 9.30  
Analýza podujatia a diskusia, Ľudmila Hrdináková, Filozofická fakulta UK Bratislava

9.30 - 10.15 
Ako sa narodila kniha, 
Martina Michalovičová, Jarmila Balážová, Novohradská knižnica v Lučenci

10.15 - 10.30 
Analýza podujatia a diskusia, Ľudmila Hrdináková, Filozofická fakulta UK Bratislava

10.30 - 11.15 
Aktivity pre deti na rozvoj osobnosti, empatie a tolerancie, Katarína Lahová, Múdre sovy – vzdelávacie centrum, Banská Bystrica

11.15 - 11.30 
Analýza podujatia a diskusia, Ľudmila Hrdináková, Filozofická fakulta UK Bratislava

11.30 - 12.15
Pestovateľ snov, 
Simona Nagajdová, Podtatranská knižnica v Poprade

12.30 - 13.00 
P R E S T Á V K A

13.15 - 14.00 
Od práce s drevom až po umelú inteligenciu, Dávid Baranko, Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava

14.00 -14.45
Digitálna knižnica DIKDA 
a detský čitateľ, Simona Glončáková, Slovenská národná knižnica, Martin

14.45 -15.30
Slovo v obrazoch, obraz v slovách – arteterapia, Monika Piliarová, Denné centrum duševného zdravia, Košice

15:30 - 16.00
Diskusia a záver

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Back to top