„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín:19. február - 2. apríl 2024  
Miesto: LitPark, Kukučínova 2 

Výstava prezentuje fotografie a dokumenty zo života spisovateľa Olivera Rácza. 

Súčasťou výstavy budú pondelkové besedy s vnučkou Olivera Rácza, Noémi Ráczovou, ktorá účastníkom predstaví svojho starého otca ako významnú košickú osobnosť.

Oliver Rácz pôsobil ako básnik, spisovateľ, prekladateľ a pedagóg, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil niekoľkých košických Židov. 
Za záchranu ľudských životov bol vyznamenaný 
titulom Spravodlivý medzi národmi. Okrem toho mu bolo udelených niekoľko ďalších ocenení Maďarskej ľudovej republiky. 

Bol zakladateľom a prvým riaditeľom maďarského gymnázia v Košiciach. Rudolf Schuster, primátor Košíc mu v roku 1998 udelil in memoriam Cenu mesta Košice. 

Back to top