„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 17. február 2024 v čase od 10.00 do 15.00 h
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 

Podujatie, ktoré zabaví divadlom Kamišibai, 3D okuliarmi, tvorivými dielničkami a inými zábavnými aktivitami ako napr. spoločným maľovaním veľkého obrazu. 
Pozvanie na podujatie patrí všetkým rodinám s deťmi, aj tým s rôznym typom znevýhodnenia, pretože aktivity sú prispôsobené, aby sa zabaviť mohol naozaj každý.

- 11.00 hod. - divadielko
- 12.00 hod. - Ukrajinská spievanka, zbor Arcidiecéznej charity 

Program knižnica pripravila v spolupráci s mestom Košice a organizáciami UNHCR, Arcidiecézna charita Košice, Človek v ohrození, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Slovenská humanitná rada. Cieľom je spájanie komunít a dôležitosť podčiarknuť potrebu inklúzie na báze rešpektovania sa navzájom. 

Back to top