„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 9. – 26. máj 2024
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice

Panelová výstava mapuje históriu Sacharovovej ceny.  

Výstavné panely sú venované laureátom, držiteľom Nobelovej ceny za mier či bojovníkom za ľudské práva a práva žien a rovnako informáciám o laureátoch, usilujúcich sa o spoločenské zmierenie a dialóg či disidentoch, bojujúcich za zmenu režimu.

Sacharovova cena za slobodu myslenia je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva. Je vyjadrením uznania jednotlivcom, skupinám a organizáciám po celom svete, ktoré významnou mierou prispeli k ochrane slobody myslenia. Propaguje najmä slobodu prejavu, práva menšín, dodržiavanie medzinárodného práva, rozvoj demokracie a uplatňovanie zásad právneho štátu. Prvýkrát bola udelená Nelsonovi Mandelovi a Anatolijovi Marčenkovi v roku 1988. 

Organizátorom výstavy je Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Back to top