„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 9. – 21. 5. 2024 
Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, Košice, vestibul budovy Bravo

V roku 2024 sa uskutočnil 12. ročník výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu. Poslaním súťaže je rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku, podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav a podporovať výtvarné talenty. Zúčastniť sa mohli súťažiacich rôznych vekových kategórií od detí z materských a základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, dospelí a aj seniori.

Súťaž má víťazov. Predstaví ich na slávnostnom otvorení výstavy víťazných prác 7. mája 2024 o 15.00 hodine v LitParku.

Výstava potrvá do 21. mája 2024.

Back to top