„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 2.2.2018 od 8.30 hod.
sa v LitParku uskutočnil odborný seminár pre učiteľov I. a II. stupňa ZŠ 

Program

Príspevky: 

Recitátor a tvorba - interpretácia

Hlasová a rečová príprava

Odporúčaná poézia

Odporúčaná próza

 

Back to top