„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: LitPark, Kulturpark, Kukučínova 2
Termín: 15.6. - 31.8.2020

Výstava vychádza z obrazovej knihy „Áďa spadla do kanálu aneb Putování dávnou Prahou" (Sylva Francová). Autorka prostredníctvom príbehu o detskej hrdinke Ádi hľadajúcej svoje dvojča oboznamuje návštevníka nielen s históriou života v Prahe a so zaujímavými pražskými pamätihodnosťami, ale tiež s dávnymi symbolmi, príbehmi a legendami spájajúcimi sa s históriou Prahy a českých krajín. Jednotlivé časti výstavy korešpondujú s deviatimi kapitolami knihy. Výstavu poskytla Mestská knižnica mesta Piešťany.

Časti výstavy tvoria kapitoly z knihy:
I. Áďa spadla do kanálu /Jižní Město, 2018/
II. Krysa pomáhá z labyrintu Starého Města /Staroměstský rynk, okolo roku 1860/
III. Úprk před Golemem ze Židovské čtvrti /Židovské město, okolo roku 1850/
IV. Strašný pád do Vltavy /řeka Vltava, okolio roku 1840/
V. Malostranská znamení /Menší Město pražské, okolo roku 1720/
VI. záchrana z vězení Rudolfa II. /Hradčany, okolo roku 1590/
VII. Trhovci, krčmy a ukrutánský hlad /Staré Město pražské, okolo roku 1550/
VIII. Klaníme se králi Karlu IV. /Nové Město pražské, okolo roku 1347/
IX. Kam vede tajná vyšehradská chodba? /Město hory Vyšehrad, okolo roku 1080/

Sylva Francová vyštudovala Akadémiu výtvarných umení a Pedagogickú fakultu UK a absolvovala stáže na univerzitách v Anglicku a USA. Je spoluzakladateľkou časopisu Fotograf a občianskeho združenia Fotograf 07, vytvárala detský časopis Animáček a spolupracovala s televíziami. Venuje sa jak knižnej tvorbe, ilustrácii a grafike, fotografii a vyučuje na Pedagogické fakulte UK Praha. Za prácu už získala nejedno ocenenie - Cenu učitelů za přínos dětskému čtenářství (2019), Hlávkovu cenu (2001), vyhrala v Portfolio Review 2007 v Bratislave a pod.

Back to top