„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Hlavné kontakty:                                           

Útvar riaditeľa, Kukučínova 2Košice  055/3060916
Útvar odborných knižničných činností, Kukučínova 2Košice 0907352943
Sekcia knižničného fondu, bibliografie a komunikácie 0903408510
  0903644325
Sekcia služieb 0903408397
LitPark, Kukučínova 2, Košice 0903408397
Humenská 9, Košice  0903408399
Nezábudka, Poľovnícka 5, Košice 0903409438
Boženy Němcovej 27, OC Merkur, Košice 0903409315
Námestie Jána Mathého 1, OD Mier, Košice 0911644328
Pobočka v ZŠ Družicová, Košice   0903644326

Adresa:

PhDr. Kamila Prextová, poverená zastupovaním štatutárneho orgánu

Knižnica pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2 

043 59 Košice

 

Meno pracovníka Útvar/Sekcia E-mail Telefón
Antolíková Alžbeta, Mgr.  Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Dávidová Marcela Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Dúcsová Michaela, Mgr. Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408399
Eliášová Viera  SKFBaK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408510
Halásová Agáta Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Handzoková Stanislava ÚR Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Hlivková Renáta Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0911644328
Holubecká Alena, Mgr. Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409315
Janušová Eva Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409438
Keresztessy Irena, Ing. ÚR, personalista Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0553060916
Krajňáková Mária, Mgr. Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409315
Kuľhová Oľga, Bc. Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Kuncová Gabriela, Bc. Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409438
Labinová Timea Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Lešková Silvia Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397 
Liptáková Nadežda Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408399
Loebeová Natália Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408399
Macorligová Zuzana Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Malíková Natália, Bc. Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Mencelová Lenka, Mgr. SKFBaK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903644325
Pavíleková Ľubica, Bc. SKFBaK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408510
Petrášová Eva Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903644326
Polohová Zuzana, Ing.  ÚR, ekonóm Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0911656231
Prextová Kamila, PhDr.

poverená zastupovaním štatutárneho orgánu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0907352943
Ristvejová Viera, Ing. SKFBaK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903644325
Rohaľová Lucia, Mgr. Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Sedláková Zuzana, Bc.

Sekcia služieb

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Schnürerová Mária, Mgr.

ÚR, tech.-hosp. pracovník

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0553060916
Štefanková Katarína, Mgr.

Sekcia služieb

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Tomášová Agnesa Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408399
Vaníková Dagmar, Ing. SKFBaK, vedúca sekcie školských pobočiek Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408457
Vargová Jana, Ing. Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409438
Vrabecová Renáta  Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Zlaczká Slávka Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Zvarová Erika Sekcia služieb Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Legenda: 

ÚR - Útvar riaditeľa

ÚOKČ - Útvar odborných knižničných činností

SKFBaK - Sekcia knižničného fondu, bibliografie a komunikácie

IČO: 00189006

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č. ú. 0502311001/5600

IBAN: SK43 5600 0000 0005 0231 1001

grant. č. účtu: 050 231 3007/5600

IBAN: SK07 5600 0000 0005 0231 3007

e-mail: kniznicake (@) kosicekmk.sk, ekonom (@) kosicekmk.sk

občianske podnety: obcianskepodnety (@) kosicekmk.sk

Kód ISIL SK-3KAFSI03881  

Knižnica sa ospravedlňuje, že z dôvodu migrácie webovej stránky mohlo dôjsť k poškodeniu niektorých zverejňovaných dokumentov (zmlúv, faktúr...). 
Na vyžiadanie budú obratom zaslané.

 

Back to top