„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Ako sa stať naším čitateľom?

Čitateľom knižnice môže sa stať každý kto: 
• navštívi niektorú z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice
• vyplní a podpíše príslušnú prihlášku za čitateľa knižnice; 
• predloží platný občiansky preukaz, u cudzincov pas, u maloletých detí sa vyžaduje súhlas rodiča/zákonného zástupcu; 
• oboznámi sa s platným knižničným a výpožičným poriadkom; 
• zaplatí predpísané ročné členské. 

Po splnení týchto bodov Vám bude vystavený preukaz čitateľa a vy sa stávate plnohodnotným čitateľom knižnice. 
A to Vás oprávňuje k využívaniu všetkých služieb poskytovaných Knižnicou pre mládež mesta Košice, a to hneď vo všetkých jej pobočkách.

Ako si predĺžiť výpožičku?

Je to veľmi jednoduché, postup

Kedy môžem vrátiť knihy?

• Kedykoľvek v rámci otváracích hodín jednotlivých pobočiek
• V prípade, ak nestihnete prísť načas a knižnica už bude zatvorená, tak môžete využiť možnosť vrátenia kníh prostredníctvom Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred vchodom do areálu Kasárni/Kulturpark z Kukučínovej ulice.

Čo robiť v prípade straty čitateľského preukazu alebo knihy?

Navštív svoju pobočku a pracovníčky ti rady pomôžu problém vyriešiť.

Môžem darovať knižnici svoje knihy?

Áno, stačí ak svoje knihy odovzdáte v najbližšej pobočke - Zoznam pobočiek

Back to top