„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 10. - 18.1. 2022

Začiatok januára je predovšetkým začiatkom nového roka. Rozhodli sme sa vám ho trošku spríjemniť, možno vás trošku inšpirovať a zabaviť ale hlavne správne naladiť pre jeho príjemný rozbeh.

- Máme pre vás 9-dňovú januárovú challenge s naozaj zaujímavými malými výzvami a tipmi na každý deň.
- Výzvu môžete sledovať aj na našom instagramovom a facebookovom profile kniznicapremladez
9-dňová výzva
Deň prvý - dajte šancu knižnému žánru, ktorý čítať nezvyknete
Deň tretí - výroba sviečky
Deň štvrtý - spomenieme si na niekoho koho sme už dávno nevideli, nepočuli
Deň piaty - vytvorte si playlist k ešte príjemnejšiemu čítaniu
Deň šiesty - vyskúšajte niektorý z receptov knižných postáv
Deň siedmy - pokúste sa urobiť niekoho šťastným, niekedy stačí naozaj máličko

Termín: 9. december 2021 
Miesto: online 

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice začiatkom septembra vyhlásili literárnu súťaž o cenu Petra Raševa.
Súťaž bola určená študentom košických stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií a ponesie názov Via Litera.

Šlo o súťaž, ako v poézii, tak próze, ktorá mala študentom poskytnúť možnosť poodhaliť svoje vnútro a prípadne odovzdať ďalej názory na aktuálne dianie na konkrétne témy.
Aby súťaž získala svoju vážnosť, rozhodli sa ju vyhlasovatelia venovať považovanej košickej osobnosti, hercovi a režisérovi Petrovi Raševovi, známemu tiež z novembrového diania 1989 a fungovania hnutia Verejnosť proti násiliu, ktorý je bol zároveň zakladajúcim členom Rotary Klubu Košice.

Téma súťaže: KULTeen, kultúra a umenie v živote mladého človeka.
Od súťažiacich sa očakávalo, že v prácach odprezentujú vnímanie mladých na možnosti kultúry v Košiciach, čo ich láka a zaujíma, prípadne, čo v meste absentuje. Porota práce vyhodnotila a nakoniec sa rozhodla udeliť jedno prvé miesto v poézii a tri miesta v próze, pričom tretie miesto získali až dvaja súťažiaci.

Autori víťazných prác získavajú Diplom - Cenu Petra Raševa a k tomu motivačnú finančnú odmenu vo výške:
- I. miesto 150,- Eur,
- II. miesto 100,- Eur
- III. miesto 50,- Eur.

Terka Pažinová – I. miesto poézia
Gymnázium Poštová 9, pedagóg Mgr. Judita Petreková

Heidi Hritz – I. Miesto próza
Gymnázium Tomáša Akvinského, pedagóg Lucia Korfantová 

Michal David – II. miesto próza
Gymnáziu sv. Edity Steinovej, pedagóg Adriana Baldovská

Soňa Ristvejová – III. miesto próza 
Škola umeleckého priemyslu filmová, pedagóg Mgr. Alena Klindová

Sophia Horňáková – III. miesto próza
Gymnázium Alejová, pedagóg Helena Duffeková

Blahoželáme!

Keďže šlo o prvý ročník súťaže, porota sa tentokrát rozhodla odmeniť naozaj všetkých súťažiacich, preto aj neumiestnení súťažiaci získavajú finančnú poukážkou a to vo výške 20,- Eur.
Výhry sú určené na nákup kníh, preto vyhlasovatelia súťaže odmenia študentov formou darčekových kariet od slovenského kníhkupectva - Martinus.

Porota:
Jozefa Poláková, bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240, dokonca v Strednej Európe.
Jana Tesserová, pedagogička a bývalá riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, šíriteľka povedomia o holokauste.
Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka Petra Raševa.

Termín: December 2021

V rámci svojich činností pravidelne aktualizujeme a obnovujeme knižničný fond. Okrem majoritnej populácie načúvame rovnako záujmom a potrebám zástupcov v meste žijúcich minorít či národnostných menšín. Dôkazom je práve prebiehajúci projekt Kniha ako most, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovanie aktuálnej a umelecky významnej českej literárnej tvorby v pobočkách knižnice.

Prostredníctvom projektu sa nám podarilo doplniť knižný fond o 538 ks kníh českých autorov v hodnote 5.836 €, aby sme tak čitateľom sprostredkovali možnosť lepšie spoznať český národ.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostným menšín.

Termín: december 2021 

Vianočná knižka sa otvára, predvianočný projekt knižnice ponúkne zaujímavé stretnutia, inšpiratívne tvorivé dielne a divadielka. Súčasťou projektu je vydanie katalógu odporúčaní a knižných tipov - Najlepšie detské knihy roka 2021.

KATALÓG - Najlepšie detské knihy roka 2021 - relácia Knihomil

PROGRAM - Autorské besedy online (prihlasovanie cez odklik):

01. 12. 2021 o 8:55 hod. - Gabriela Futová - záznam besedy, autorské čítanie

02. 12. 2021 o 8:55 hod. - Barbora Vanická - záznam besedy, autorské čítanie

03. 12. 2021 o 8:55 hod. - Slavomír Szabó - záznam besedy, autorské čítanie

06. 12. 2021 o 10:00 hod. - Noémi Ráczová - záznam besedy, autorské čítanie

07. 12. 2021 o 8:55 hod. - Valentín Šefčík - záznam besedy, autorské čítanie

07. 12. 2021 o 10:55 hod. - Marka Staviarska - záznam besedy, autorské čítanie

09. 12. 2021 o 8:55 hod. - Michaela Ella Hajduková - záznam besedy, autorské čítanie

10. 12. 2021 o 8:55 hod. - Peter Karpinský - záznam besedy, autorské čítanie

10. 12. 2021 o 10:55 hod. - Dávid Dziak - záznam besedy, autorské čítanie

PROGRAM - Výstavy:

Kniha ako umenie - výstava prác umeleckého kníhviazača Františka Cimboláka v LitParku - Plagát, Online návšteva výstavy
Message 4U - výstava ručne písaných odkazov adresovaných mladšej generácii v LitParku - Plagát, Online návšteva výstavy
Tak to vnímam ja - výstava výtvarných prác detí z MŠ Hrebendova, MČ Luník IX. v Nezábudke - Plagát, Online návšteva výstavy
Mapovanie kultúrneho a historického dedičstva - výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej v Nezábudke - Plagát, Online návšteva výstavy

Program VKO

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Hlavným partnerom projektu Vianočná knižka sa otvára je Fond na podporu umenia.

Program bude prebiehať v rozsahu v akom to knižnici umožní aktuálny covidový semafor a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
Za zhoršenej situácie budú podujatia prebiehať v online priestore.

Back to top