„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Miesto: Pobočka Humenská 9
Termín: 15.6. - 31.8.2020

Interaktívna výstava, ktorá zobrazuje dielo významného českého výtvarníka, spisovateľa a ilustrátora Miroslava Šaška ponúka interaktívne moduly, ktoré boli autormi výstavy zhotovené na motívy Šaškových sprievodcov po známych metropolách sveta. Návštevník sa zábavnou formou oboznamuje so známymi mestami a ich jazykmi. Výstava je o to zaujímavejšia, že jednotlivými modulmi sa dá pohybovať a otáčať s nimi. Deti sa môžu zabaviť zostavovaním napríklad obyvateľov rôznych krajín, vizuálne spoznávať tie najznámejšie časti slávnych miest a napríklad aj písmo ich obyvateľstva. Túto výstavu poskytla Mestská knižnica mesta Piešťany.

Miroslav Šašek (* 1916 Praha, † 1980 Švajčiarsko) - Maliar, ilustrátor, autor slávnej série kníh Toto je Paríž, Toto je Rím, Toto je New York. Jeho knihy očaria dospelých a deti už viac ako šesťdesiat rokov. Jeho knihy začali v Čechách a na Slovensku vychádzať až od roku 2013 vo vydavateľstve Baobab.

Miesto: Nezábudka, Poľovnícka 5
Termín: 15.6. - 31.8.2020

Výstava predstaví ukážky z tvorby výtvarníka Miroslava Regitka, ktorý sa venuje voľnej grafike a portrétovej karikatúre. Najznámejšie sú jeho vtipné karikatúry a ilustrácie, ktoré nájdete v detských knihách, školských učebniciach a dlhoročne aj v časopise Fifík. Regitko ilustroval knihy tých najobľúbenejších detských autorov, napríklad Gabiky Futovej, Romana Brata, Petra Glocka, Tomáša Janovica a ďalších. Za knižné ilustrácie získal nejedno významné ocenenie.

Miroslav Regitko (* 1965 Hnúšťa-Likier, Slovensko) absolvoval v roku 1995 Katedru grafiky a knižnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Kállaya. Realizoval viacero rozprávkových kníh pre deti, učebnice a detské časopisy. Medzi jeho najvýznamnejšie ilustrované knihy patrí Kráľovná krásy (Genezis), O malom obrovi (Mladé letá) a Brata musíš poslúchať (Mladé Letá). Venuje sa voľnej grafike a ilustrácii. Žije a tvorí v Šali.

Miesto: LitPark, Kulturpark, Kukučínova 2
Termín: 15.6. - 31.8.2020

Výstava vychádza z obrazovej knihy „Áďa spadla do kanálu aneb Putování dávnou Prahou" (Sylva Francová). Autorka prostredníctvom príbehu o detskej hrdinke Ádi hľadajúcej svoje dvojča oboznamuje návštevníka nielen s históriou života v Prahe a so zaujímavými pražskými pamätihodnosťami, ale tiež s dávnymi symbolmi, príbehmi a legendami spájajúcimi sa s históriou Prahy a českých krajín. Jednotlivé časti výstavy korešpondujú s deviatimi kapitolami knihy. Výstavu poskytla Mestská knižnica mesta Piešťany.

Časti výstavy tvoria kapitoly z knihy:
I. Áďa spadla do kanálu /Jižní Město, 2018/
II. Krysa pomáhá z labyrintu Starého Města /Staroměstský rynk, okolo roku 1860/
III. Úprk před Golemem ze Židovské čtvrti /Židovské město, okolo roku 1850/
IV. Strašný pád do Vltavy /řeka Vltava, okolio roku 1840/
V. Malostranská znamení /Menší Město pražské, okolo roku 1720/
VI. záchrana z vězení Rudolfa II. /Hradčany, okolo roku 1590/
VII. Trhovci, krčmy a ukrutánský hlad /Staré Město pražské, okolo roku 1550/
VIII. Klaníme se králi Karlu IV. /Nové Město pražské, okolo roku 1347/
IX. Kam vede tajná vyšehradská chodba? /Město hory Vyšehrad, okolo roku 1080/

Sylva Francová vyštudovala Akadémiu výtvarných umení a Pedagogickú fakultu UK a absolvovala stáže na univerzitách v Anglicku a USA. Je spoluzakladateľkou časopisu Fotograf a občianskeho združenia Fotograf 07, vytvárala detský časopis Animáček a spolupracovala s televíziami. Venuje sa jak knižnej tvorbe, ilustrácii a grafike, fotografii a vyučuje na Pedagogické fakulte UK Praha. Za prácu už získala nejedno ocenenie - Cenu učitelů za přínos dětskému čtenářství (2019), Hlávkovu cenu (2001), vyhrala v Portfolio Review 2007 v Bratislave a pod.

Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je týrané alebo inak zneužívané, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158.
Zanedbávanie starostlivosti o deti môžete nahlásiť aj na linke ústredia práce 0800 191 222.Ak máte podozrenie, že žena vo vašom okolí je týraná alebo inak zneužívaná, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158 alebo Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. 

Ďalšie kontakty pomoci nájdete na www.zastavmenasilie.gov.sk alebo na www.detstvobeznasilia.gov.sk 

Ak sa na vás obráti obeť domáceho násilia - dieťa alebo žena s prosbou o pomoc, neposudzujte, nakoľko sú informácie, ktoré uvádza podľa vás pravdivé a násilie závažné. Požiadať o pomoc je ťažký a dôležitý krok.

Viac informácií

Back to top