„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Dôvera je na prvom mieste

👉 Násilie na deťoch môže mať veľa podôb.
👉 Šikana, zosmiešňovanie, ponižovanie, kyberšikana, vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie.
👉 Ochrániť vás dokáže len rýchly a účinný zásah.
👉 Linka VIAC AKO NI(C)K pomáha nepretržite a môžete sa na ňu s dôverou kedykoľvek obrátiť, aby ste tu našli riešenie svojej situácie.
👉👉 👉 neboj sa kedykoľvek požiadať o pomoc viacakonick.gov.sk

Termín: do 31.3.2022

Zámerom projektu Aj my sme tu doma je séria aktivít zameraných na dosiahnutie zvýšeného povedomia o rôznorodosti národnostného a etnického charakteru mesta Košice, známeho ako mesta tolerancie.

Výstupmi budú podujatia a aktivity, ktorých cieľom je eliminácia stereotypov, odbúravanie intolerancie voči príslušníkom národnostných menšín, potláčanie antisemitizmu a xenofóbie, najmä v radoch mládeže. Aktivity ako komentované prehliadky a výstava literárnych diel budú venované maďarskej, židovskej, českej a rómskej kultúre, ich osobnostiam, umeniu a forma bude prispôsobená vekovým skupinám návštevníkov.

Okrem toho, pre trvalú udržateľnosť projektu, vytvoríme sériu audiovizuálneho dokumentu o bežnom živote predstaviteľov jednotlivých menšín v meste Košice v neformálnej podobe.

Cieľové skupiny: mládež, ale aj dospelá populácia z radov čitateľov i obyvateľov mesta Košice a regiónu

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Termín: 21. október 2021 
Miesto: webinár 

Rozmanitosť ľudskosti je projekt, ktorý poukazuje na potrebu individuálneho prístupu k deťom s rôznym typom hendikepu a poruchami učenia. V Nezábudke ponúka stretnutia so psíkom terapeutom podporujúce psychickú a emocionálnu pohodu predškolákov, žiakov základných a tiež špeciálnych škôl.

Vo svojej vzdelávacej časti zahŕňa dopoludnie, ktoré cez online priestor sprostredkuje  knihovníkom po celom Slovensku informácie približujúce prácu, projekty, ciele, no najmä praktické postrehy a skúsenosti v o.z. Zvieratá a ľudia navzájom (lektorka a animátorka Slávka Dupláková) a v Únii pre slabozrakých a nevidiacich (lektorka Zuzana Mihályová, vedúca krajského strediska v Košiciach a Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okrese Košice). 

PROGRAM:

- 09.30 hod. ÚVOD DO PROJEKTU ROZMANITOSŤ ĽUDSKOSTI / Natália Malíková, Knižnica pre mládež mesta Košice

- 09.40 hod. ČÍTAM, AJ KEĎ NEVIDÍM / Zuzana Mihályová, Erika Forgáčová, Krajské stredisko ÚNSS Košice

- 10.40 hod. NAJLEPŠÍ TERAPEUT MÁ SRSŤ A ŠTYRI NOHY / Slávka Dupláková, O.Z. Zvieratá a ľudia navzájom

ZÁZNAM

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Partneri: O.Z. Zvieratá a ľudia navzájom, Krajské stredisko Únie pre slabozrakých a nevidiacich, Košice, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Krajská pobočka Košického kraja.

Miesto: Online dotazník 

👉V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila Slovenská asociácia knižníc prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

👉Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

👉Máte do 26 rokov? Nájdite si chvíľočku a pomôžte vyplnením dotazníka zozbierať všetky potrebné údaje. 

Back to top