„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Špecifické aktivity pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi
V domácom prostredí sa ocitli uväznené aj rodiny, v ktorých vyrastajú deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami.
Tieto deti potrebujú naozaj veľmi špecifické hry a tiež veľmi špecifické, individuálne navrhnuté a zhotovené, pomôcky. Rodičia ich často musia vyrábať sami a často to robia po nociach. Aby sme týmto rodinám uľahčili, už aj tak náročnú situáciu pomáhame im prostredníctvom spolupráce s Centrom včasnej intervencie, Košice, n.o. pri vytváraní týchto pomôcok. Aktuálne, v tejto situácii ide o bezkontaktnú, online pomoc. Zamerali sme sa na vytváranie elektronických materiálov ako sú pexesá a obrázky na vyfarbovanie s obľúbenými motívmi a postavičkami, zvukové hádanky a tiež rôzne kvízy a návrhy oblečení určených na vystrihovanie. Tieto materiály knižnica poskytne Centru včasnej intervencie, ktoré ich odošle rodičom konkrétneho dieťatka, aby sa mohlo zahrať presne tak, ako to potrebuje. Tak sa naučí niečo nové a pridanou hodnotou je, že sa to naučí spôsobom, ktorý bude pre neho zábavný. Pomáhať sa teda dá rôzne, stačí len byť vnímaví k svojmu okoliu a hlavne chcieť.

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. je kolektív odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, pediater, logopéd, fyzioterapeut, sociálny pracovník a pod.), ktorí sa na jednom mieste snažia poskytnúť všetky dostupné služby a terapie určené detičkám so zdravotným znevýhodnením. Ak vás zaujíma, čo všetko pre rodiny robia, viac informácií nájdete na www. cvikosice.sk a www.facebook.com/cvikosice/

V pobočke Nezábudka na Poľovníckej 5 a v LitParku na Kukučínovej 2 sa uskutočnila séria podujatí pod názvom Rozprávkoví detektívi , poviedky a rozprávkový dom. 

Šlo o čítanie a spracovávanie textov, rozprávok a poviedok s deťmi z detských domovov a marginalizovaných komunít v rámci projektu Rozprávkoví detektívi, poviedky a rozprávkový dom, ktoré prebiehali v spolupráci so združením FEMAN a literárnou spoločnosťou Pravým orechovým. Program podujatí podporili študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy Postupimská 37, Košice.

V týchto dňoch vydalo združenie Feman k priebehu týchto podujatí brožúru: Rozprávkoví detektívi

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Termín: Pondelok a Piatok 

Knižnica ponúka online zábavu pre deti počas výluky vyučovania.
Každý pondelok a piatok ponúkne nový zábavný pracovný zošit v PDF formáte, ktorý deťom pomôže zmysluplne vyplniť čas strávený mimo vzdelávacích inštitúcii. Zároveň pomôže rodičom hravým spôsobom vyvolať u detí záujem o knihy a knižných hrdinov.

Pracovný zošit č.1
Pracovný zošit č.2
Pracovný zošit č.3
Pracovný zošit č.4
Pracovný zošit č.5
Pracovný zošit č.6
Pracovný zošit
č.7-8 - Veľkonočný špeciál
Pracovný list pre tínedžerov
Pracovný zošit č.9
Pracovný zošit č.10
Pracovný zošit č.11
Pracovný list pre dospelých č.1
Pracovný zošit č.12
Pracovný zošit č.13
Pracovný zošit č.14
Pracovný list pre dospelých č.2
Pracovný zošit č.15

.be

Termín: Marec 2020
Miesto: Mimoškolské pobočky knižnice

Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva v rámci projektu Nové a dobré knihy  na marcové stretnutia s novými knihami.

Projekt Nové a dobré knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Zmena programu vyhradená!

Back to top