„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: Od 11. 10. 2021 

-        Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

•       deti do 6 rokov veku

•       deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti

•       osoby so závažnými poruchami autistického spektra

•       osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

•       pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra

•       pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

-        Vstup do knižnice povolený pre všetkých čitateľov 

s účinnosťou od pondelka 11. októbra 2021, v zmysle Vyhlášky 253, poskytuje knižnica knižnično-informačné služby všetkým používateľom bez rozdielu.

-        Pre vstup do knižnice platí norma 1 osoba na 15m

-        Podujatia sa na školských pobočkách môžu realizovať podľa pokynov školy a ich školského semaforu a za podmienok stanovených zriaďovateľom.

-        Podujatia na verejných pobočkách sú realizované v režime OTP

•       podujatie možno realizovať s maximálnou 25% kapacitou

•       ak kapacitu nie je možné určiť (státie účastníkov v priestore) je stanovený počet maximálne do 50 osôb

•       je nevyhnutné z každého podujatia vytvárať  povinný zoznam účastníkov (uchovávať min. 2 týždne od skončenia podujatia).

-        Osoby nie staršie ako 12 rokov a 2 mesiace sa berú ako kompletne očkované, a teda realizácia podujatí je pre túto skupinu bez limitu.
Pozor - nie je možné zmiešavať skupiny detí (napr. deti zo škôlky a deti zo školy alebo z inej triedy). V prípade návštevy podujatí u detí do 12 rokov v sprievode pedagóga/ov je nevyhnutné, aby sa aj on/i preukázal/i dokladom OTP. Ak  by išlo o neočkovanú osobu (pedagóga), podujatie je brané ako pre testovaných alebo pre osoby po prekonaní, teda s 25 % kapacitou, ak je pedagóg očkovaný, tak je podujatie pre deti bez limitu. Podujatie pre deti bez dozoru pedagóga knižnica nemôže realizovať. 

-        Pri deťoch nad 12 rokov a stredoškolákoch je možné realizovať podujatie len v režime OTP 

-        Všetky predchádzajúce opatrenia ako dezinfekcia rúk, odstupy, vetranie, prekrytie dýchacích ciest respirátorom zostávajú v platnosti!

Miesto: Knižnica pre mládež mesta Košice 
Termín: do 31.10.2021 

Cieľom knižnice je zoskupovať mladých ľudí a zapájať ich do spolupráce smerujúcej k čitateľom.
Hľadáme osobnosti s pozitívnym vzťahom ku knihám a čítaniu a ponúkame výhodnú obojstrannú spoluprácu zahŕňajúcu pravidelné vzdelávacie stretnutia s lektormi.
Zameriavame sa tiež na činnosti vedúce k lepšiemu zviditeľneniu našich aktivít a ambasádorov budeme postupne zapájať ako do knižničných tak do vlastných projektov v priestoroch knižnice.

Záujemcovia hláste sa na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Termín: Od 4.10.2021 

-        Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

•       deti do 6 rokov veku

•       deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti

•       osoby so závažnými poruchami autistického spektra

•       osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

•       pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra

•       pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

-        Vstup do knižnice povolený v režime OTP!

Platí, že do knižnice môže vstúpiť kompletne očkovaný (14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne), testovaná osoba s platným testom (antigénový test nie starší ako 48 hodín, PCR nie starší ako 72 hodín), osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní – nutné potvrdenie).

Nezaočkované osoby, bez očkovania, testu a bez prekonania choroby musia vrátiť knihy prostredníctvom biblioboxu! V žiadnom prípade nemôžu vstupovať do priestorov knižnice.

-        Pre vstup do knižnice platí norma 1 osoba na 15m

-        Podujatia sa na školských pobočkách môžu realizovať podľa pokynov školy a ich školského semaforu a za podmienok stanovených zriaďovateľom.

-        Podujatia na verejných pobočkách budú realizovať iba v režime OTP!

•       podujatie možno realizovať s maximálnou 25% kapacitou

•       ak kapacitu nie je možné určiť (státie účastníkov v priestore) je stanovený počet maximálne do 50 osôb

•       je nevyhnutné z každého podujatia vytvárať  povinný zoznam účastníkov (uchovávať min. 2 týždne od skončenia podujatia).

-        Osoby nie staršie ako 12 rokov sa berú ako kompletne očkované, a teda realizácia podujatí je pre túto skupinu  bez limitu. Pozor - nie je možné zmiešavať skupiny detí (napr. deti zo škôlky a deti zo školy alebo z inej triedy). V prípade návštevy podujatí u detí do 12 rokov v sprievode pedagóga/ov je nevyhnutné, aby sa aj on/i preukázal/i dokladom OTP. Ak  by išlo o neočkovanú osobu (pedagóga), podujatie je brané ako pre testovaných alebo pre osoby po prekonaní, teda s 25 % kapacitou, ak je pedagóg očkovaný, tak je podujatie pre deti bez limitu. Podujatie pre deti bez dozoru pedagóga knižnica nemôže realizovať. 

-        Pri deťoch nad 12 rokov a stredoškolákoch je možné realizovať podujatie len v režime OTP – upozornite na to najmä stredné školy.

-        Všetky predchádzajúce opatrenia ako dezinfekcia rúk, odstupy, vetranie, respirátory zostávajú v platnosti!

Termín: Október 
Miesto: všetky pobočky knižnice 

V rámci tejto výzvy, prebiehajúcej v októbri, dostanú starí rodičia a ich vnúčatá pri spoločnej návšteve knižnice zápis zadarmo.
Cieľom aktivity je snaha o prepájanie generácií a zmysluplného trávenia voľného času. 

Okrem toho na seniorov v pobočkách čakajú kútiky s knižnými tipmi. Nenechajte sa pomýliť, nebudú to len knihy pre dospelých, ale napríklad aj detská literatúra, ktorá cez svoje príbehy spája deti s tou staršou generáciou a ktoré si môžu starí rodičia spoločne s vnúčatami čítať.

Back to top